Hold os ikke tilbage

Jeg er dansker og jeg elsker Danmark, men jeg holder også meget af at være i udlandet og lære andre kulturer og samfund at kende. Jeg kunne derfor godt forestille mig at arbejde en længere periode i et andet land, når jeg har færdiggjort min kandidatgrad.  Men hvis jeg ikke kommer tilbage til Danmark inden for fem år, skal jeg ifølge en række danske partier betale den SU tilbage som jeg har modtaget på kandidatuddannelsen. Det er måske ikke mange penge set over et helt liv, men for en nyuddannet dansker på 25 år, er det sandsynligvis nok til at holde mig tilbage.

Det burde ikke være nødvendigt

Ideen bag dette forslag virker misforstået. Tænk over hvilket signal det er man som politiker sender til de unge hvis man vil straffe os økonomisk for ikke at arbejde i Danmark. Er det i virkeligheden ikke en politisk erkendelse af, at Danmark ikke har hvad der skal til for at tiltrække ung veluddannet arbejdskraft? I så fald kunne det være en god ide at sætte ind andre steder først, inden man med næb og kløer forsøger at holde os tilbage. Hele debatten omkring dette forslag er måske i virkeligheden et symptom på et samfundsmæssigt problem der stikker dybere; at Danmarks velfærdsmodel lider, i en globaliseret verden med hård konkurrence om arbejdskraften der kan bevæge sig frit.

Hvis andre lande gjorde det samme

Forestil jer at alle andre lande i verden indførte et lignende tiltag så alle de udlændinge der vælger at arbejde i Danmark, blev straffet økonomisk (det ville de allerede gøre hvis ikke vi havde forskerskatten). Hvis alle lande indfører protektionistiske tiltag for at holde den højtuddannede arbejdskraft tilbage, ender hele verden som tabere da den samlede udveksling af uddannet arbejdskraft over grænserne ville falde. I det lange løb vil forslaget kun gavne Danmark, så længe andre lande ikke gør det samme. Om forslaget er i strid med EU-retten ved jeg ikke, men det står i hvert fald i skarp kontrast til EU-samarbejdets grundlæggende værdier.

At rejse ud er en gevinst

At lade danske veluddannede unge rejse ud og arbejde, er en gevinst for det danske samfund så længe der kommer ligeså mange hoveder den anden vej. Mine ophold i Uganda, Italien og nu i Hong Kong har lært mig så meget som jeg aldrig havde lært på en skolebænk i Danmark. Mine medstuderende fra Hong Kong og North Carolina lærte tilsvarende meget af at studere i Danmark, og mange af dem har sagt at de godt kunne tænke sig at arbejde i Danmark. Det vil være trist hvis udvekslingen af arbejdskraft bremses.   

Kan ramme de forkerte

Det kan godt være at forslaget forhindrer, at der kommer flere danskere der uddanner sig gratis på CBS og ender som investeringshajer i London hvor de skaber nul værdi for Danmark. Spørgsmålet er bare hvor mange af disse typer der i virkeligheden eksisterer. Til gengæld vil forslaget også ramme de danskere som bosætter sig i udlandet fordi de forelsker sig i en udlænding (den udenlandske partner har måske ikke nok point til at få opholdstilladelse i Danmark). Når de har boet og arbejdet fem år uden for Danmark, skal de pludselig betale en regning på 130.000 kroner tilbage til Danmark uanset jobmæssig baggrund.

Brug resurserne andetsteds

Er det overhovedet sikkert at der er arbejde i Danmark til hele min generation om 20-30 år? Den danske produktivitet halter og har gjort det i over ti år, og uden en afskaffelse af efterlønnen, kommer vi til at få mindre værdi for vores skattekroner, da det er os der skal finansiere den skæve befolkningspyramide. I stedet for at bruge resurser på at udarbejde løsninger der kan straffe os for ikke at arbejde i Danmark, burde man tænke mere over hvordan vi kan gøre Danmark til et attraktivt sted at studere og arbejde. På den måde vil man også realisere en ekstragevinst, i form af de udlændinge der også vil søge mod Danmark.

11 responses to “Hold os ikke tilbage

 1. Hvem skal betale din uddannelse? Forslaget er muligvis ikke perfekt i den nuværende stand, men jeg synes ikke, der er noget i vejen for, at Danmark forlanger SU’en (og evt. også det, en videregående uddannelse koster) tilbage, hvis man bosætter sig i udlandet, efter at være blevet bachelor/kandidat fra et dansk universitet.

  Du skriver ganske rigtigt, at det at rejse ud er en gevinst, men som du også skriver, så forudsætter det, at ligeså mange udlændinge rejser ind i Danmark. Om det er tilfældet aner vi – mildest talt – ikke.

 2. Jeg kan heller ikke se problemet.

  Du skriver: Forestil jer at alle andre lande i verden indførte et lignende tiltag så alle de udlændinge der vælger at arbejde i Danmark, blev straffet økonomisk

  Svend: Jeg kender ikke andre lande, hvor der er så gode vilkår for studerende som dem vi har i Danmark. Os der arbejder betaler stat og finansierer derved din uddannelse i håb om, at du selv vil bidrage positivt når du er færdig med dit studie. Vælger du iøvrigt et arbejde i udlandet vil du med stor sikkerhed få en højere real-løn og har muligheden for at vende tilbage til Danmark på forskerordningen.

  Du skriver, at Danmarks velfærdsmodel lider. Jeg vil nærmere sige, at den bløder. Det er på tide, at der bliver lavet en hård prioritering mellem hvad der er nice to have og hvad der er must-have.

  Mvh. Svend

 3. Du er vist i mindretal på dette område, Daniel. Et forslag som dette vil heller ikke holde mig tilbage, fordi for det første bliver det omtalte beløb hurtigt tjent hjem, og for det andet er det ikke kun pga. pengene man vil rejse ud!

  Du kan betrage forslaget som en økonomisk straf, men du kan også vælge at se på vores nuværende su/gratis uddannelse system som en gave til de unge mennesker. Men du synes det er din ret som dansker at få en gratis uddannelse mm.?

  Det som jeg vil give dig ret i er, at man i virkeligheden prøver at løse et meget større problem, som er den manglende tiltrækning af ung veluddannet arbejdskraft. Både forskerskatten og dette forslag er lappeløsninger på en velfærdsmodel der bare ikke er holdbar.

  Du siger man burde tænke mere over hvordan vi kan gøre Danmark til et attraktivt sted at studere og arbejde. Der er ikke noget at tænke over fordi alle ved det! Sænk skatten til et niveau som i Hong Kong eller Singapore i dag og problemet vil være løst i morgen. Befolkningen og politikere er bare ikke villige til at betale prisen for omstillingen.

 4. @ Sergej

  Helt enig i at man gerne vil tage et job i udlandet hvis jobbet er tilstrækkeligt spændende og betaler en løn der opvejer den SU man senere skal betale tilbage. Men hvis det var tilfældet ville jeg da hellere tage den et skridt længere og tage min kandidatgrad på Oxford, HEC eller Bocconi som i så fald vil koste det samme som en kandidatgrad på CBS. Det er desværre en anden trist kendsgerning, at mange kandidatstuderende tager uddannelsen på Danmark, netop fordi den er gratis.

  @ Svend
  Jeg tror at de fleste der har taget en uddannelse på den ene eller anden måde føler sig forpligtet til at betale tilbage. Men som jeg skriver burde det ikke være nødvendigt at straffe dem økonomisk da vi som et lille land i en stor verden er en nødt til at tage del i internationaliseringen og i stedet få så mange danskere som muligt til at tage ud. Så længe der kommer ligeså mange kvalificerede udlændinge den anden vej går det danske regnestykke i nul og det globale regnestykke i plus. Problemer er jo så bare at vi har svært ved at tiltrække den arbejdskraft der skal til.

  I øvrigt vil der være en gråzone, hvor det kan være svært at bedømme præcis hvor meget man som udenlandsdansker bidrager med til den danske stat. Hvad hvis man eksemplevis arbejder for en hel- eller delvist danskejet virksomhed i udlandet. Man betaler skat til en udenlandsk stat, men virksomheden man skaber værdi for betaler dansk virksomhedsskat. Hvor meget skal man betale tilbage i dette tilfælde?

 5. Daniel, jeg er helt enig i mange af dine observationer paa dette omraade. Det er andre steder der skal tages fat for at goere Danmark et mere attraktivt sted at studere og arbejde.

  Det virker paa mig som om retorikken i forslaget ikke helt korrekt beskriver tankerne bag. Jeg haaber paa ingen maade, at intentionen er at holde danske nyuddannede fra at soege job i udlandet i en laengere periode, da denne arbejdserfaring ofte er langt mere vaerd end den loen man faar for det. 5 aars arbejde i udlandet er ikke et tab for Danmark, tvaertimod.

  Det skal vist ogsaa pointeres, at smaa, mellemstore og stoerre danske virksomheder, der operere globalt, ser arbejdserfaring fra udlandet som et stort plus hos deres ansatte. Mange af dem har endda etableret egne uddannelsesprogrammer, hvor udlandsophold er inkluderet.

  I stoerstedelen af danske virksomheder, der paa en eller anden maade har beroering med udlandet, er det langt fra optimalt, hvis deres ansatte har et 100 % dansk mindset. Hvis ikke vi forstaar de trends og tendenser, der paavirker os udefra, saa har vi en meget begraenset mulighed for at tilpasse os og dermed konkurrere.

  Jeg tvivler dog paa, hvor mange studerende dette forslag vil have en afgoerende indflydelse paa mht valg af kandidat og efterfoelgende arbejde.

  Vh,
  Andreas

 6. jeg bliver altid så sur når folk siger vi får vores uddannelse gratis. Det passer overhovedet ikke. Jeg synes helt klart at den høje skat og det “gratis” uddannelsessystem ligger en masse pres på os unge danskere. Mine forældre har betalt skat til min uddannelse og vil derfor ikke betale ekstra, hvis jeg hellere vil læse i udlandet. På den måde “tvinger” regeringen mig til at læse i Danmark, selvom det ikke altid vil være optimalt. Jeg ville fx hellere læse min kandidat i udlandet, men det er utroligt mange penge jeg selv skal bruge på dette. Det er ikke sikkert jeg har råd til det.
  Danmarks økonomi går helt elendigt og derfor er det ret attraktivt at have en uddannelse som gør at man kan finde top jobs i udlandet. En kandidat fra en top skole i udlandet gør det meget nemmere at finde job. CBS kan ikke sammenlignes med Oxford.

  Faktum med det her er, at selv hvis jeg ville tage ud af Danmark, så kan jeg ikke se hvorfor der er så mange danskere der synes det er ok at “tvinge” mig til at blive i Danmark. Jeg synes det er en helt skæv etik og en mærkelig form for syn på menneskerettigheder. Hvad berettiger folk til at tage frihed fra mig på den måde??

 7. @Lasse: Altså, der er ikke noget der er gratis, men det er ikke de unge der betaler. Dine forældre betaler for din uddannelse, men det gør alle andre også. Da der kun er 7% af danskere der har en lang videregående uddannelse, får de er stor rabat i forhold til de forældre hvis børn kun afslutter gymnasiet.

  Apropos etik, synes du at brugerbetaling indskrænker din frihed? Jeg synes vi kunne have mere af det, forudsat selvfølgelig vi fik et lavere skatteniveau.

 8. præcis! mere brugerbetaling er i mange tilfælde mere frihed….det er det jeg mener. Så kan jeg nemlig selv bestemme hvordan jeg vil bruge mine penge.
  Lad vær med at sig at den høje skat er god for mig og min familie…..sig det til gymnasie drop outs og og folk som kun gider arbejde 37 timer om ugen og samtidig snakker om hvordan de med glæde betaler skat fordi de godt kan lide at støtte velfærdssamfundet.

 9. Det er egentlig ret interessant det med Danmark som attraktivt land at arbejde i. Jeg bor sammen med en fantastisk intelligent mainlander som arbejder som financial engineer for JP Morgan. Jeg kender efterhånden nogle stykker som arbejder for jp morgan, societe generale og hvad det ellers hedder altsammen. Disse kinesere er så intelligente at de næsten er småautistiske. Deres produktivitet er helt enorm og efter få år i HK’s financial district er de ofte oppe og tjene big bucks. Alle kinesiske mainlanders drømmer om at komme til Hong Kong og have disse jobs, men i virkeligheden tror jeg ikke det er særligt meget der skal til for at tippe vægtskålen så de vælger Danmark. I overmorgen flytter han over til sin nye 40 kvadratmeters lejlighed som koster ca. 11.000 kroner per måned i husleje. Han arbejder 65 timer om ugen på en god uge og får kun ca. 20.000 udbetalt på nuværende tidspunkt selvom han ville være blandt de 1% dygtigste på DTU. Han har været elite studerende på ecole polytechnique i Frankrig. Lønnen stiger hurtigt for financial engineers i investeringsbanker så om nogle år tjener han sikkert fornuftigt så han kan spare mere op.
  I Danmark ville han kunne bo i et hus for den husleje, arbejde mindre og nyde en meget flottere natur. Problemet er bare at disse fyre er nød til at spare op fordi de gerne vil læse kandidatgrader på eksempelvis Stanford, MIT og hvad det ellers hedder. Lønnen er meget meget vigtig. Vi skal bare lige have skatten ned på et rimeligt niveau og så vil disse kinesiske genier begynde at overveje os.

 10. HEHE .. Jeg siger ikke høj skat er godt for nogen. Jeg siger at med det system vi har, får dine forældre mere for deres penge end mange andre, ligesom en syg person får mere for sine penge hos det offentlige sundhedsvæsen end en rask en.

 11. Lille tilføjelse: dine forældre får mere for deres penge end mange andre på uddannelsesområdet. På andre områder får de måske for lidt …

Comments are closed.